LOB-en profielkeuzelessen

Je kiest beter als je weet wat er te kiezen valt. We geven graag LOB- en profielkeuzelessen om leerlingen te helpen bij het maken van een passende keuze. Tijdens de les informeren wij leerlingen over (werken in) de energiesector, het belang van energie en de uitdagingen waarvoor de sector staat met de transitie naar duurzame energie.
Daarnaast lichten we toe wat de kansrijke beroepen zijn en wat je daarvoor in huis moet hebben en duiden we de verschillen tussen bijvoorbeeld werken in een centrale of werken voor een netbeheerder. Dat doen we met behulp van verschillende opdrachten, door het toepassen van verschillende media en vooral veel interactie. We eindigen meestal met een quiz om het zojuist vertelde nog eens te herhalen.