04 september 2017

Vrieskou in het noorden

De Nederlandse stroomvoorziening is één van de meest betrouwbare ter wereld. Des te opmerkelijker is het knipperen van de lampen in een groot deel van Nederland tussen 3 en 7 januari 2016. Een zeldzaam weersverschijnsel, waarover u wellicht in uw lessen méér wilt uitleggen.
De oorzaak van de knipperende lampen lag in het extreme weer in het noorden van Nederland. Door ijsafzetting en harde wind gingen hoogspanningsleidingen ‘dansen’. Het ijs op de leidingen zorgt dat de kabels zich gaan gedragen als vliegtuigvleugels. Ze krijgen draagkracht en gaan zwiepen in de wind. Als ze dicht bij elkaar komen, slaat er spanning over tussen de leidingen. Dit merken we als dip in de stroomvoorziening: de lampen gaan knipperen. In extreme gevallen kan de elektriciteit in een deel van het land zelfs tijdelijk uitvallen. Dit fenomeen houdt pas op als het ijs wegdooit, of de wind afneemt.

 

TenneT zet deze dagen extra mensen in om de hoogspanningsleidingen te controleren, om stroomuitval en spanningswisselingen te beperken tot een minimum. Inspecteurs bijvoorbeeld, maar ook technici en monteurs. 

 

Op de website van TenneT (de beheerder van het Nederlandse hoogspanningsnet) vindt u meer informatie.

Een nieuwsfilmpje van de op en neer dansende hoogspanningsleidingen vindt u hier.

Een verdere uitleg van het fenomeen, inclusief een filmpje uit Canada, staat hier.